Podcastit

Urheilijan elämää osa 3 – Lajiliitto urheilijan tukena

Kuinka olen saanut matkalleni yhteistyökumppaneita uran alussa? Mitkä asiat ovat urheilijan omalla vastuulla kun puhutaan urheilun taloudellisesta hyödystä? Mikä on lajiliiton velvollisuus yksittäisten urheilijoiden yrityskumppaneiden hankkimisessa?

Halusin käydä hieman omaa kasvuani ammattiurheilijaksi läpi yhteistyökumppanuuksien näkökulmasta. Monilla on vääristynyt ajtus siitä, että sponsoreiden saamiseksi tarvitaan arvokisamitaleita vino pino, vaikka tosiasiassa kyse on pitkälti urheilijan omasta halusta ja panostuksesta sekä urheilun puolella, että sosiaalisessa mediassa. Nykyään yhteistyöt eivät perustu ainoastaan tuloksiin vaan myös urheilijan omaan persoonaan ja sen näkymiseen eri medioissa, mikä on luonut mahdollisuuden sponsoreiden kanssa neuvotteluun jo aikaisemmassa vaiheessa omaa uraa. Neuvottelut sekä yhteistyösopimukset vaativat tietysti aikaa ja panostusta jokaiselta, mutta sopimusten saaminen ei todellakaan edellytä omaa mangeria vaan koen, että oma asenne ja valmius tehdä asioita kumppanuuksien eteen ratkaisee.

Aloitin omien sponsoreiden keräämisen ensimmäisen nuorten SM-mitalin jälkeen ja koenkin, että oma aktiivisuuteni tällä saralla on tuonut uralleni paljon sisältöä sekä oppeja tulevaa varten. Itse lähetetyt sähköpostit, esitykset sekä vierailut yrityksissä kielivät halusta ja valmiudesta asettaa itsensä likoon tärkeissä asioissa, mitä osataan kyllä arvostaa yritysmaailmassa. Koenkin, että yksittäisten urheilijoiden tehtävä on aloittaa itse oma prosessinsa yhteistyökumppanuuksien keräämiseen ja pyytää sen mukaisesti apua esimerkiksi seuralta, lajiliitolta tai muilta asiaan perehtyneiltä. Lajiliittojen ensisijainen tehtävä on koko lajin näkyvyyden edistäminen sekä omien urheilijoidensa tukeminen ja avustus mahdollisuuksien mukaan tälläisissä asioissa. Pitää kuitenkin huomioida, ettei kukaan tee tätäkään työtä puolestasi, vaan oma-aloiteisuutta ja ahkeruutta yhteistyökumppanuuksien sopiminen vaatii, eikä urheilija voi odottaa ja olettaa, että yritykset tulevat tieten tahtoen tarjoamaan ilmaista rahaa.

Hyvän artikkelin urheilun sponsoroinnista löydät osoitteesta: https://sportspot.fi/blog/miksi-et-saa-sponsoria/

Kuuntele alta syvemmin omat ajatukseni asiasta ja laita kysmyksiä tulemaan aiheeseen liittyen instagramissa @athletehulkko!

Mikin podcastiin tarjosi Tampereen Musacorner, https://www.musacorner.fi/

Kuva: Mine Kasapoglu